De werkwijze

Nadat er een afspraak is gemaakt, wordt u per mail gevraagd een intakeformulier in te vullen en op te sturen. In dit vragenformulier wordt ingegaan op de huidige klachten en de medische voorgeschiedenis. Tijdens het eerste bezoek vindt allereerst een uitvoerig vraaggesprek plaats, waarin onder andere het vragenformulier wordt besproken, zodat inzicht ontstaat in het klachtenbeeld. Daarbij komen niet alleen vragen aan de orde die direct betrekking hebben op de klacht, maar er wordt ook aandacht besteed aan de ziektegeschiedenis, leefgewoonten, en familiaire klachten.

nek2Daarna onderzoek ik met mijn handen alle bewegingssystemen op hun beweeglijkheid, een onderzoek van top tot teen. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam, die met de klacht verband houden, in kaart gebracht.

De behandeling wordt uitgevoerd met zachte handgrepen die de lichaamsdelen weer beweeglijk maken in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf weer kan herstellen. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig, na twee tot zes weken vindt een herhalingsconsult plaats. Een behandeling duurt drie kwartier tot een uur. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling.

Ik kan u adviezen meegeven op het gebied van beweging, voeding en ontspanning. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal ik u (terug)verwijzen naar de huisarts of specialist.