Samenwerking

Ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt in problemen bij kinderen op het gebied van leesproblemen en mondgewoonten.

Visuele screening

In het geval van leesproblemen kan ik een visuele screening doen om te kijken of beide ogen goed genoeg samenwerken of dat er sprake is van een probleem met de fixatie disparatie. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u terecht bij de FON of u kunt mij bellen voor meer informatie.

Afwijkend mondgedrag

Samen met de Logopedie Talent in Duiven begeleiden wij kinderen met afwijkend mondgedrag. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat afwijkend mondgedrag veel tandheelkundige, orthodontische en logopedische afwijkingen kan veroorzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een afwijkend slikpatroon, mondademen, zuigen of bijten. Het vroegtijdig herkennen en afleren van dit afwijkend gedrag kan veel ellende later besparen.

  • Aanpak

Diverse afwijkingen kunnen een verstoring veroorzaken van het evenwicht tussen de mondspieren onderling (lippen, kauwspieren, tong en tongspieren). De vorm van de kaken (en de stand van de tanden en kiezen) zullen zich aan dit verkeerde evenwicht aanpassen. Met andere woorden:

‘de (in dit geval verkeerde) functie van de spieren geeft een (in dit geval verkeerde) vorm van de kaken’.

Het veranderen van de functie van de betrokken spiergroepen kan met oro-myofunctionele therapie (OMFT) in combinatie met osteopathie.

  • Wat is OMFT?

“Normaal gesproken” is er een functioneel evenwicht tussen de werking van de verschillende spieren in en rond de mond. De oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en verkeerde gewoonten af te leren. De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren etc. oefenen ieder functionele krachten uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is dan ook de spraak gestoord. Indien uitsluitend de spraak gestoord zou zijn, kan de klassieke logopedie uitkomst bieden. Maar als de kaken, de tanden en kiezen, neusholte en/of het kaakgewricht bij het probleem betrokken zijn, kan de logopedist daarmee geen blijvend resultaat bewerkstelligen. De oorzaak van dergelijke problemen is dan namelijk niet weggenomen.

  • Taak voor een gedifferentieerd logopedist

De oro-myofunctionele therapie pakt de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een terugval bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie veel minder.

  • Taak voor een osteopaat

Vaak lukt het automatiseren van de logopedische oefeningen niet goed genoeg, dan moet er elders in het lichaam een verstoorde balans aangepakt worden. Een osteopaat kan de verstoorde balans in evenwicht brengen. Er moet goed onderzocht worden waar de oorzaak ligt van de verstoorde spierbalans. Hierbij moeten we denken aan veranderde beweeglijkheid van de wervels, verschillende botstukken in de schedel, maar zelfs de benen en voeten hebben veel invloed op het functioneren van het mondgebied.